Vandrare

Det finns dom som består – ständigt i rörelse – orörda av tidernas skiften.

IMG_1234.

Hotellet intill järnvägsstationen. I den ort som till delar inspirerat mig anlades järnvägen 1878. Kort därefter stod hotellet klart. Ett hotell likt det som har en så pass framträdande plats i min berättelse. Bilden är från 1902 och har passerat allt vad upphovsrätt stavas till. Jag kommer ändå, snart, att ge ett bidrag till den hembygdsförening som sparat denna skatt.
I min bok, i Vandrare finns på våning två, mittersta fönstret – rum nummer nio. Ovanför det, på plan tre, ser ni det fönster som vätter till huvudkaraktärens eget ‘pojkrum’. Det intressanta är att när jag skrev ursprungsmanuset hade jag inte sett detta hotell från denna sida (baksidan). Och tyvärr, jag har aldrig varit innanför dess dörrar. Men, så är det med fiktion… det sitter i författarens huvud.