Vandrare

Det finns dom som består – ständigt i rörelse – orörda av tidernas skiften.

pump_rev.

När jag skrev ursprungsmanuset hade jag bara grumlig kunskap om ‘storhetstiden’. Det räckte då ‘Vandrare’ är fiktion. Nåväl, jag kunde inte låta bli att fördjupa mig i ortens historia och därmed med mitt berättande. Den ort som trots allt är inspirationskällan till själva scenen. Sommaren 2014 lärde jag mig att byn på senare år återfunnit vatten-brunnen – själva den järnhaltiga källa som var startskottet till framgången för ett av landets mest välbesökta hälsohem. Jag var där en regnig söndag. Två dagar efter midsommarafton. Det gav mig så mycket inspiration. Tanken skenade. Kanske rymde min historia mer än min egen fantasi. Kanske fanns det i den riktiga historien gömda dörrar som jag med ‘Vandrare’ nu öppnar för samtidens läsare. Så kändes det när jag fann pumpen där bakom kyrkogården. Besöket var på ett plan overkligt. Och, inte minst infann sig frågan: varför borra en brunn i den vattendränkta sänkan bara 25 meter från en kyrkogård? En kyrkogård där man enligt bygdens tradition alltid kistsatte den begravde.